Przyjmowanie i załatwianie spraw

Skargi i wnioski są przyjmowane przez pracowników Teatru za pośrednictwem zgłoszeń telefonicznych, na piśmie oraz przyjmowanych osobiście w siedzibie Teatru.
O sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy decyduje Dyrektor Teatru po zasięgnięciu opinii Działu, którego dotyczy sprawa w godzinach: 8.00 - 16.00.

Metryka strony

Udostępniający: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Martyna Faustyna Zaniewska

Data wytworzenia: 2021-03-12

Wprowadzający: Magdalena Rogucka

Data wprowadzenia: 2004-05-21

Modyfikujący: Magdalena Rogucka

Data modyfikacji: 2021-03-15

Opublikował: Magdalena Rogucka

Data publikacji: 2004-05-21