Przyjmowanie i załatwianie spraw

Skargi i wnioski są przyjmowane przez pracowników Teatru za pośrednictwem zgłoszeń telefonicznych, na piśmie oraz przyjmowanych osobiście w siedzibie Teatru.
O sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy decyduje Dyrektor Teatru po zasięgnięciu opinii Działu, którego dotyczy sprawa w godzinach: 8.00 - 16.00.

Dyrektor Teatru przujmuje interesantów w czwartki w godz. 8.30 - 9.30.

Metryka strony

Udostępniający: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2004-05-21

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-09-27

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2004-05-21