PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku jest samorządową instytucją kultury, działającą na obszarze województwa podlaskiego. Teatr jest powołany do prowadzenia z udziałem zawodowych twórców i wykonawców teatralnej działalności artystycznej.

 

Celem działania Teatru jest upowszechnianie kultury teatralnej przez tworzenie i prezentację środkami teatru dramatycznego przedstawień dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

 

Cel ten Teatr realizuje poprzez:

  1. przygotowywanie i popularyzację przedstawień premierowych w oparciu o własny zespół,

  2. współpracę z innymi teatrami w kraju i za granicą w zakresie wymiany twórców, zespołów, przedstawień, itp.,

  3. udział w festiwalach, konkursach, przeglądach krajowych i zagranicznych,

  4. edukację teatralną, a zwłaszcza przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury,

  5. edukację historyczną i patriotyczną,

  6. twórczą ochronę dziedzictwa kulturowego, poprzez łączenie działalności teatralnej z działalnością wystawienniczą i inną,

  7. prowadzenie działalności popularyzacje wiedzę o teatrze przy współpracy z instytucjami oświatowymi, zakładami pracy, stowarzyszeniami i społecznym ruchem kulturalnym,

  8. dokumentowanie działalności artystycznej Teatru i gromadzenie zbiorów archiwalnych,

  9. wszelkie formy tworzenia lub upowszechniania sztuki teatralnej i innych dziedzin sztuki i kultury.

 

Metryka strony

Udostępniający: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Kuczyński

Wprowadzający: Tadeusz Kuczyński

Data wprowadzenia: 2009-11-14

Modyfikujący: Tadeusz Kuczyński

Data modyfikacji: 2009-11-14

Opublikował: Tadeusz Kuczyński

Data publikacji: 2009-11-14