MAJĄTEK TEATRU

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku jest właścicielem:

 • budynku przy ul. Elektrycznej 12, wpisanego do rejestru zabytków województwa pod Nr. A-330 (dawny Dom Ludowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) oraz posiada prawo wieczystego użytkowania działki Nr. Geod. 1748/2 o powierzchni 0,41 ha – wpisanego do księgi wieczystej Kw Nr 82.336, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
 • budynku położonego przy ul. Branickiego 15 na działce o Nr geod. 874 o powierzchni 0,26 ha (prawo wieczystego użytkowania gruntu) wpisanego do Księgi Wieczystej Kw Nr 82,146, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych.
 • budynków przy ul. Waszyngtona 9 i 11, wpisanych do rejestru zabytków województwa pod Nr – odpowiednio: Nr A-277 i A-278, położonych na działkach o Nr geod. 1836 i 1837, o powierzchni 0,12 ha (prawo wieczystego użytkowania gruntu), wpisanych do Księgi Wieczystej Kw Nr 76,867

Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym: 7.014,88 m²

Łączna powierzchnia użytkowania budynków wynosi: 5.778,43 m²

Wartość ewidencyjna brutto środków trwałych (rzeczowych aktywów trwałych) Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku wg stanu na 31.08.2016 r.

 1. Grunty w wieczystym użytkowaniu 1.354.729,00 zł
 2. Budynki i lokale 5.879.707,98 zł
 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 134.717,06 zł
 4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 78.735,04 zł
 5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 89.316,23 zł
 6. Urządzenia techniczne 1.286.451,10 zł
 7. Środki transportu 308.061,47 zł
 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1.080.782,25 zł

Wartość ewidencyjna brutto wartości niematerialnych i prawnych – 65.890,40 zł

Metryka strony

Udostępniający: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2009-11-14

Modyfikujący: Administrator Systemu

Data modyfikacji: 2016-09-19

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-11-14